Nasze kwalifikacje

Posiadamy aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne do prowadzenia prac zabezpieczających,napraw iniekcji i sklejania elementów mostów betonowych (IBDiM, TUV-IBU/95/M-V/142),certyfikat na układanie izolacji mostowych, nawierzchni żywicznych (IBDiMTW/97/ST/374),certyfikat jakości TUV Rheinland e.V.nr 003/96.